ВИПИСКА
Із книг міських замку господарського Київського про викуп Брусилова Яковом Бутовичем. Року 1573,місяця квітня, третього дня.

Літа Божого народження 1573, місяця квітня, третього дня.Поставивши особисто і на уряді його королівської милості в замку Київському переді мною, Владиславом Андрійовичем Збаразьким, справцею воєводства Київського, державицею Ботоцький, його милості велебний отець Іона Деспотович, архімандрит святий пречистий Печерський, оповідав добровільно і, пославшись на книги міські, визнав, що схимниця того ж монастиря Печерського Пелагея Брусилівська заставила маєток Брусилів, над рікою Здвиженем розташований, колишньому архімандриту Печерському отцю Васьяну за 15 кіп грошей литовських. Маєток той час немалий під опікою монастирською був і якого спадкоємцем є пан Яцько Бутович, староста Констянтинівський, той маєток Брусилів як батьківщину свою правом природженим на нього успадкованим за листами короля його милості до архімандритів писаними викупив.

Я, намовившись із економом, полатником і зі всією братією, ченцями і прихожанами монастиря Печерського, тії гроші від нього взяли, а йому той маєток як власну Батьківщину його віддали на укріплення і на утримання,.. на який схимниця потомка іншого не залишала, тільки братанича Яцька Бутовича… А пан Яцько Бутович, староста Констянтинівський, за цим листом нашим тим маєтком, Батьківщиною своєю Брусиловом, на вічні і непорушні часи володіти і користуватися має право, як і предки його володіли і користувалися…

І на те дали пану Яцьку Бутовичу цей наший лист із печаткою монастиря святої пречистої Богородиці Печерської із підписом власної руки мене, Іони Деспотовича, архімандрита, мовою польською… писаний у Києві літа Божого народження 1573, місяця квітня, другого дня.