ГРАМОТА
Генріха 4, короля польського, Яцьку Бутовичу на будівництво замку в Брусилові, перейменування його в містечко. Року 1574…

…Генріх, з ласки Божої король Польський, великий князь Литовський, Руський, Прусський, Мазовецький… знайомимо тим листом нашим всіх взагалі і майбутнім. Розповів перед нами уроджений Яцько Бутович, землевласник повіту Київського, що він на власному грунті своєму в землі Київській розташованім, у Брусилові, над рікою Здвиженем, на шляхах татарських для пожитку свого, а іншим селам і теж іншим панам шляхетним і всьому іншому краю для забезпечення спокою від неприятеля, поганства, татар, бажаючи заложити і збудувати накладом і коштом своїм замок і місто заселити і бив нам чолом, аби ласку нашу вчинили йому, того дозволивши ярмарки і торги вільні надати, корчми будувати і в них шинки всілякі мати дозволити.

А ми не бачили, що він не для пожитку свого, але для оборони того краю замок своїм коштом збудувати хоче, тоді на те ласкаво позволивши, допускаєм також і тим листом нашим позволяєм замок на власному грунті своєму в землі Київській розташованім, у Брусилові, над рікою Здвиженем, збудувати і при нім місто людьми вільними і іншими всякими прихожами заселити. В тому місті надаємо ярмарки два: один на день народження Сина Божого, а другий на день святого Миколая. Ті ярмарки мають бути вільними од всіх податків наших дві неділі, а торг кожний день у понеділок установлено. І даємо вольності у тому містечку корчми будувати і всілякі напої до пиття держати і пожитки собі примножувати. А справники з тих корчм і міщани до скарбу нашого давати і жодних повинностей з них вимагати не мають. Тією вольностю йому од нас, господаря, даною, він сам, жона його і у потомстві їхньому всі за тим листом нашим мають користуватися нічим непорушно на вічні часи як і інші князі, панове, жителі панства нашого Корони Польської І Великого Князівства Литовського і столиці землі Київської такі вольності здавна мають. І на те місто дали Яцьку Бутовичу той наш лист, до которого на підтвердження печатку нашу коронну привісити наказали.

Даний у Кракові на сеймі вільнім коронації нашої, дня 29 місяця березня, року 1574, а панування нашого року першого, при присутності панів райців наших коронних і Великого Князівства Литовського духовних і світських…