КНИГИ

Святненко В. Г. Рідний край над Здвижень-рікою. У терновому вінку. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 384 с.

Краєзнавче видання відтворює найбільш значимі факти, події, явища в населених пунктах Здвижень-краю у період 1900—1941 pp. Автор приділив значну увагу соціальному становищу селянства в останні дореволюційні роки, під час національно-визвольної війни, в перші роки встановлення радянської влади та у передвоєнний період. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України, газетно-журнальну періодику, фотодокументи, листування, свідчення очевидців і розповіді старожилів.

Книжка стане у нагоді науковцям, вчителям, студентам, а також усім тим, хто цікавиться історією Брусилівщини.

Святненко В. Г. Рідний край над Здвижень-рікою. Дві Великі Перемоги. — К.: Видавець Пугач О. В., 2015. — 472 с.: іл.

Краєзнавче видання відтворює найбільш значимі історичні події населених пунктів Здвижень-краю в період 1941—1991 рр. Автор приділив значну увагу бойовим діям на Брусилівщині під час німецько-радянської війни, життю людей на окупованій фашистськими загарбниками території, долям остарбайтерів, героїзму земляків на фронтах Другої світової війни, подіям із життя мешканців рідного краю в часи післявоєнної Відбудови та в останній період існування радянської економічної та політичної системи.

Книжка стане в нагоді науковцям, учителям, студентам, а також усім тим, хто цікавиться історією Брусилівщини.

Святненко В. Г. Старожитності Здвижень-краю. — К.: Віпол, 2016. — 452 с.: іл.

У монографії вперше в краєзнавчій науці здійснюється систематизований і комплексний аналіз старожитностей окремої історико-етнографічної області сучасної України — Приполісся, яку автор називає Здвижень-краєм. На основі об’ємного фактажу археологічних пам’яток, антропологічних матеріалів, культових і архітектурних споруд, витворів мистецтв, літописів й інших письмових історичних джерел висвітлено процес формування та розвиток краю від часів зародження людської цивілізації до початку XX століття. Важливі історичні події та їхня роль і значення в контексті загальноукраїнської історії представлені в хронологічній послідовності.

Значну увагу приділено давньоруському періоду історії Брусилівщини. Зокрема, на основі стародруків, архівних матеріалів, знайдених артефактів під час археологічних і краєзнавчих розвідок автор встановив точне місцезнаходження літописного міста Київської Русі — Здвиженська, знищеного монголо-татарами.

Генеалогічний опис власників поселень Здвижень-краю не тільки дає змогу осмисленіше підійти до ролі й місця кожного шляхтича, князя, дворянина в історичному процесі розвитку поселень, але й може стати першим кроком для багатьох українських родин на шляху до пошуку свого родового коріння. Книга є значно доповненим і уточненим виданням першого тому краєзнавчої трилогії «Рідний край над Здвижень-рікою. Відлуння сивої давнини». Для археологів, істориків, музейних працівників, краєзнавців, викладачів і студентів історичних спеціальностей, усіх, хто цікавиться минулим України.

Брусилівщина в іменах. Книга перша. Артисти, музиканти, художники / [Автор-упорядник Святненко В. Г.]. — К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2017. — 212 с.

Книга містить нариси про головні віхи життя і діяльності відомих діячів мистецтва, які народилися в Брусилівському районі Житомирської області або пов’язані з ним.

Засобами біографістики розкриваються досягнення артистів театру і кіно, режисерів, кіносценаристів, театрознавців, музикантів, співаків, художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва, які завдяки своїм здібностям, таланту, важкій щоденній праці зробили помітний внесок у культуру та духовність України. Через творчі біографії митців висвітлено історію мистецтва Брусилівщини, всіх його галузей різних часів та епох.

Видання розраховане на фахівців і широке коло читачів.

Готуються до друку

Інші книги про історію Брусилівського краю

Войцехівський Б. Я роблю те, що може кожен: [ст., док., світлини] / Борис Войцехівський; вступ. Слово та упорядкув. М. Г. Махінчука. – К.: «Криниця», 2010. — 208. : іл., портр.

Габенець В. Костовці. Двадцяте століття: люди, їх долі. — Житомир: ФОП «Євенок О.О», 2013.

Губерначук С. Ой за річкою, за Щенківкою.: осівці-описи, документи, спогади, особистості.- К. : [б.в.], 2006.- 160 с. (в співавторстві з М. І. Каплаушенко).

Губерначук С. Украдені діти. Здвижівські бувальщини. К., 1998.

Коваленко П. Шляхи на сцену / Прохор Тихонович Коваленко. — Київ: «Мистецтво», 1964. — 291 с.

Коваленко П. Незабутнє: спогади старого актора. — К.: «Радянський письменник», 1962. — 269 с.

Нікітчин О. Нарис історії Брусилова. Від найдавніших часів до середини XX століття. — Житомир: «Видавець Пасічник М. П., 2009.

Огієнко І. Містечко Брусилів та його околиці /Іван Іванович Огієнко; Упоряд., передмова, комент. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2012 . – 335 с. : іл.

Опанасюк О. Чи затишно пані Провінції в Житомирі? З буднів письменницького голови. — Житомир: «Волинь», 2000.

Опанасюк О. Іван Огієнко та літописний Воздвижень з його окресами. У спогадах, документах, оповідях, версіях / О.Є. Опанасюк. – Житомир : Видавець Пасічник М.П., 2011. – 224 с.

Савченко В. З. «Фрески пам’яті» [Текст] : трилогія-есей / Володимир Савченко. — Житомир : Волинь : Рута, 2006—2013. — Кн. 1 : «Світло крізь ляду». — 2006. — 380 с. : фото; Кн. 2 : «Незабутні мої лицедії». — 2009.  — 502, [2] с. : фото; Кн. 3 : «Калинові острови». — 2013. — 339, [1] с. : портр., фото.

Савченко В. Ястребенська Седмиця: достовірна оповідь у семи розділах про життя-буття рідних, земляків і друзів, у часовому зрізі семи десятиліть (1940—2010 роки) / Володимир Савченко. — Житомир : Рута, 2014. — 358, [2] с. : фото, іл.

Савченко В. Заручини з Долею : вірші, поеми, переклади / Володимир Савченко ; [худож. оформ. та іл. М. Бутковського]. — Житомир : Рута, 2015. — 303, [1] с. : портр., іл.

Савченко М. Голос Березолівця та його Відлуння [Текст] : спогади актора театру Леся Курбаса «Березіль» та розповідь сучас. авт. про діяльність акторів та режисерів провід. театрів України за період 1930—2010 рр. / М. В. Савченко, В. З. Савченко. — Житомир: О.О. Євенок [вид.], 2015. — 301, [64] с. : фот.

Святненко В. Рідний край над Здвижень-рікою. Відлуння сивої давнини. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 368 с.

Святненко В. Брусилів. Літопис 1980-х років. —  Житомир: Полісся, 2016. — 160 с.: іл.

Ткаченко В. Голод: давнє, пережите, незабутнє. — К., 2008. — 56 с.

Ткаченко Г. Смерч /за ред. Л. М. Козака. — Житомир : Полісся, 2006. — 168 с.

БРУСИЛІВЩИНА В ІМЕНАХ. ПИСЬМЕННИКИ

Брусилівщина в іменах. Книга друга. Письменники / [Автор-упорядник Святненко В. Г.]. — Житомир: О. О. Євенок, 2019. — 448 с. ISBN 978-617-7752-92-8

Книга містить нариси про головні віхи життя і діяльності відомих майстрів пера, які народилися в Брусилівському районі Житомирської області або пов’язані з ним.

Засобами біографістики розкриваються досягнення поетів, прозаїків, перекладачів, літературознавців, критиків, які завдяки своїм здібностям, таланту, важкій щоденній праці зробили помітний внесок у культуру та духовність України. Через творчі біографії митців висвітлено літературну історію Брусилівщини.

Разом з нарисами до книги увійшли вибрані праці або уривки з творів письменників. Це дає змогу не лише дізнатися про долю того чи того літератора, але й познайомитися з його творчою спадщиною.

Видання розраховане на фахівців і широке коло читачів.

УДК 82.4+82.8(477.42-21Брусилівський)-051

Історія рідного краю. 7 клас

Святненко В. Г. Історія рідного краю. 7 клас / Навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл Брусилівського району. — Житомир: Видавець Євенок О. О., 2019. — 104 с. ISBN 978-617-7752-91-1

Рецензенти:

Г. Л. Махорін – кандидат історичних наук, доцент Житомирського національного агроекологічного університету;

В. А. Студінський – доктор історичних наук, професор Київського національного торгівельно-економічного університету

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник В. Святненка «Історія рідного краю. 7 клас» підготовлено з ініціативи голови Брусилівської селищної об’єднаної територіальної громади В. Габенця і його першого заступника В. Шкуратівського за сприяння депутатів Брусилівської селищної об’єднаної територіальної громади (рішення 28 сесії 7 скликання №881 від 13.02.2019 «Про затвердження Програми підтримки книговидання та популяризації української книги на 2019—2020 роки»).

Доступність викладення в навчальному посібнику матеріалу, використання сучасної методики подання інформації, включення до нього практичних завдань, тестів, питань для обговорення робить його корисним для вивчення давнього і середньовічного періодів історії рідного краю учнями загальноосвітніх шкіл.

Наталія Коваль,
голова методичного об’єднання вчителів історії  Брусилівської ОТГ

Comments are closed.