БРУСИЛІВЩИНА В ІМЕНАХ. НАУКОВЦІ

БРУСИЛІВЩИНА В ІМЕНАХ. НАУКОВЦІ

01

Брусилівщина в іменах. Книга третя. Науковці / [Автор-упорядник Святненко В. Г.]. — Житомир: О. О. Євенок, 2021. — 244 с. ISBN 978-966-995-279-0.

Ця книга є третьою у серії видань, які присвячені відомим україн-
цям, що народилися чи були пов’язані з Брусилівщиною. У ній зібрані біографічні нариси про 70 учених і винахідників, які відігравали та відіграють провідну роль у радянській і українській науці.
Видання розраховане на фахівців і широке коло читачів.

ВІД АВТОРА

Брусилівщина — це край заквітчаних блакитних льонів у золотому морі хлібних ланів, край білосніжних вишневих садків серед вікових липових і каштанових гаїв, край повноводних синіх річок і озер на зеленому килимі листяних і хвойних лісів. Брусилівщина — це край сільських трударів, працьовиті руки яких перетворили колись провінційне містечко на культурний центр Приполісся. Брусилівщина — це не тільки велична історія, а й незабутні враження дитинства і юності.

Ця книжка третя в серії видань, присвячених відомим українцям, які народилися чи були пов’язані з Брусилівщиною. У ній зібрано біографічні нариси про 70 науковців і винахідників, які відігравали та відіграють провідну роль у радянській і українській науці.

Учені — це люди вельми своєрідних переконань і непростих доль, постійно перебувають у науковому пошуку. Вони не бояться мріяти категоріями, мають власні погляди на процеси та явища, а на шляху до поставленої мети сміливо долають труднощі і бар’єри усталеного світу знань. Учені уміють радіти малому, створюючи велике, а з їхніх ідей народжуються речі матеріальні й духовні, завдяки чому відбувається поступ цивілізації.

Шлях науковця до визнання довгий і тернистий, долають його розумні, сильні духом і тверді в переконаннях особистості. Жадоба до знань веде їх до незвіданих нетрів природи та суспільства. Вони досягають здобутків важкою працею та попри це не почуваються героями, скоріше наполегливими жниварями таємниць творення світу.

Висвітлення життя та діяльності вчених — уродженців Брусилівщини у контексті наукових досягнень українців сприятиме поглибленому вивченню історії рідного краю на особистих прикладах відомих земляків, виховуватиме в читачів любов до малої батьківщини та почуття національної гордості. Майбутнім поколінням брусилівців є з кого брати приклад, адже наш Здвижень-край виплекав 11 академіків, 35 докторів наук, сім лавреатів Державних премій, десять заслужених діячів науки і техніки. Наші земляки розвивали і фундаментальну, і прикладну науку, добивалися визнання у природничих і суспільних науках, встановлювали закони механіки і суспільного життя, розробляли математичні теореми та системи психологічних і педагогічних знань, вишукували незвідані об’єкти Всесвіту та методи боротьби із захворюваннями. Вони працювали в університетах, науково-дослідних інститутах і проєктних установах Академії наук України, Радянського Союзу та інших союзних республік, де ставали авторами наукових розробок і відкриттів, визнаних в нашій країні та за кордоном.

Хочу висловити щиру подяку за допомогу в підготовці книжки до друку та наданні інформаційних матеріалів: головному редакторові газети «Культура і життя» Євгенові Букету, завідувачу кафедри астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук, професорові Василю Івченку, співробітниці Наукового архіву Інституту археології НАН України Галині Станіциній, завідувачці відділу кадрів ІБКіЦБ НААН Яніні Філімоновій, докторові фізико-математичних наук Георгієві Гімельфарбу, докторові педагогічних наук Аллі Марушкевич, кандидатові медичних наук Ірині Чубучній, докторові фізико-математичних наук Юрієві Пасічнику, завідувачці відділу наукового опрацювання літератури Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Людмилі Метельській, докторові педагогічних наук Володимирові Сергієнку, докторові історичних наук Василеві Ткаченку, кандидатові історичних наук Геннадію Махоріну, завідувачці інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Галині Гайшук і провідному бібліографу цієї бібліотеки Наталії Козак, Михайлові Венглінському, Надії Долі, Григорієві Святненку, Марії Бондар, Олександрові Бондарю, Станіславові Губерначуку, Ліані Вергалюк, Надії Гудзь, Олені Косарчук, Вікторові Кравчуку, Сергієві Мазуренку, Олександрові Замогильному, Сергієві Роді.

МЕЦЕНАТИ ВИДАННЯ

Габенець Володимир Васильович, Нікітчин Олександр Юрійович, Боровий Павло Степанович, Мазуренко Сергій Дмитрович, Гребенюк Леся Віталіївна.

Зміст

ВСТУП…………………………………………………….

5

Александров Анатолій Петрович……………..

9

Андрієнко Дмитро Панасович…..……………..

14

Аржаних Іван Семенович…………………….….

18

Балаганський Віктор Валентинович..….….

20

Березовчук Микола Данилович..………….….

23

Бондарчук Інна Анатоліївна..……….…………

26

Бортнічук Володимир Андронович….……….

28

Вакуленко Наталія Архипівна…………………..

30

Вареник Олександр Сергійович……….……….

33

Венглінський Іван Володимирович….……….

35

Ветштейн Рива Йонівна……………………………

39

Галайчук Яків Якович………………….….……….

42

Геллер Ізраїль Аронович….………….….……….

44

Гімельфарб Ганна Марківна…….………………

48

Головащук Сергій Іванович………….….……….

52

Дацюк Віталій Васильович………..…………….

55

Доброльожа Галина Миронівна..….….……….

56

Дорощук Ніна Олександрівна……….….……….

59

Дроздюк Валерій Миколайович..….….……….

64

Дяченко Наталія Миколаївна..…………………

66

Жук Ілля Петрович…..………………….….……….

70

Залізнюк Олена Сергіївна…………….….……….

73

Захарченко Микола Федорович….…………….

75

Зима Валентин Леонідович………….….……….

81

Іванченко Анатолій Васильович………………

84

Калинський-Геліта Йосип Федорович………

88

Кахновіч Людмила Василівна…………………..

89

Кашуба Олена Віталіївна.…………….….……….

91

Кочерівець Анатолій Мефодійович.…..……..

96

Кочерівець Олександр Пилипович…..……….

97

Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна…

98

Кращенко Валерій Петрович.……….….……….

99

Крилов Микола Митрофанович..….….……….

101

Курко Віталій Сергійович.…………….….……….

104

Кушнір СергійПетрович……………….….……….

107

Лисиця Михайло Павлович..…………….………

108

Лозовик Григорій Натанович……………………

112

Мартиненко Петро Федорович………………….

115

Марушкевич Алла Адамівна..……………………

121

Нечипоренко Олександр Анатолійович……

126

Медчук Іван Кіндратович…………………………

127

Ніколаєнко Іван Іванович…………………………

132

Новик Микола Кузьмович…………………………

134

Огієнко Іван Іванович………………………………

136

Омельченко Олександр Олександрович…….

148

Омельченко Володимир Михайлович….……

151

Онищенко Олександр Михайлович………….

154

Оніщук Микола Васильович..……………………

157

Павленко Володимир Петрович..………………

161

Пасічник Юрій Архипович…..……………………

163

Похилевич Дмитро Леонідович…………………

170

Реріх Костянтин Едуардович.……………………

176

Рода Григорій Харитонович………..……………

177

Сергієнко Володимир Петрович..………………

181

Сергієнко Дмитро Лаврович……..………………

189

Слободенюк Микола Потапович….……………

193

Стичинський Броніслав Станіславович.……

195

Титаренко Валентина Миколаївна……………

198

Ткаченко Василь Миколайович…….…………

201

Топішко Ніна Олександрівна.……………………

207

Трунова Світлана Василівна..……………………

210

Тюрменко Олександр Миколайович…………

211

Уваренко Анатолій Радіонович…………………

212

Холявенко Клавдія Мефодівна.…………………

217

Холявенко Прокіп Григорович.…………………

219

Цвіянович Марія Душанівна…….………………

222

Чацький Тадеуш Феліксович.……………………

225

Шидловський Андрій Петрович..………………

230

Шищенко Петро Григорович….…………………

233

Шлейфер Георгій Павлович..……………………

238

Замовити книгу

Comments are closed.