Старожитності Здвижень-краю

Starozjitnosti_Zdvyzhen_kraju

Святненко В. Г. Старожитності Здвижень-краю. — К.: Віпол, 2016. — 452 с.: іл.

У монографії вперше в краєзнавчій науці здійснюється систематизований і комплексний аналіз старожитностей окремої історико-етнографічної області сучасної України — Приполісся, яку автор називає Здвижень-краєм. На основі об’ємного фактажу археологічних пам’яток, антропологічних матеріалів, культових і архітектурних споруд, витворів мистецтв, літописів й інших письмових історичних джерел висвітлено процес формування та розвиток краю від часів зародження людської цивілізації до початку XX століття. Важливі історичні події та їхня роль і значення в контексті загальноукраїнської історії представлені в хронологічній послідовності.

Значну увагу приділено давньоруському періоду історії Брусилівщини. Зокрема, на основі стародруків, архівних матеріалів, знайдених артефактів під час археологічних і краєзнавчих розвідок автор встановив точне місцезнаходження літописного міста Київської Русі — Здвиженська, знищеного монголо-татарами.

Генеалогічний опис власників поселень Здвижень-краю не тільки дає змогу осмисленіше підійти до ролі й місця кожного шляхтича, князя, дворянина в історичному процесі розвитку поселень, але й може стати першим кроком для багатьох українських родин на шляху до пошуку свого родового коріння. Книга є значно доповненим і уточненим виданням першого тому краєзнавчої трилогії «Рідний край над Здвижень-рікою. Відлуння сивої давнини». Для археологів, істориків, музейних працівників, краєзнавців, викладачів і студентів історичних спеціальностей, усіх, хто цікавиться минулим України.

Переднє слово

Старожитності рідного краю творять історію України

«Не обезцінюймо української історії, бо хто зневажає свою рідну історію, той своїх рідних батька-матір зневажає. Ми мусимо глибоко шанувати свою тяжку історію, бо ми кровю своєю її творили…».
Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)

Різнобарвна мозаїка сучасної української культури складається з неповторних колоритів історії, звичаїв, побуту, традицій і народних говірок кожного окремого населеного пункту чи природно-географічного краю. Через різні історичні епохи кожному краю дісталися у спадок віками освячені археологічні пам’ятки, витвори мистецтв, культові й архітектурні споруди, письмові історичні джерела. Всі ці старожитності не тільки являють собою безцінні надбання духу нашого народу, але й стають культурною спадщиною  людства в цілому. Ось чому вихід в світ нової краєзнавчої книги завжди є унікальною і знаковою подією в історико-культурній палітрі мистецьких заходів.

  Книга, яку ти щойно розгорнув, шановний читачу, присвячена старожитностям невеликої історико-етнографічної області сучасної України — Брусилівському району Житомирської області, яку автор називає давнім Здвижень-краєм. Дехто відносить цей чарівний і мальовничий край до Полісся. Проте більш точним його визначенням слід вважати Приполісся, бо історичний поступ Брусилівщини, що розпочався ще з кам’яного віку, був нерозривно пов’язаний з історією Полянської (Київської) землі.

Читаючи книгу, ми з цікавістю дізнаємося, що Здвижень-край завжди знаходився в епіцентрі історичних подій України. Це і його героїчна оборона від монголо-татар і кримських татар, відчайдушна боротьба селян-козаків під час національно-визвольної війни XVII століття, повстання гайдамацьких загонів під час Коліївщини, збройний виступ Південного товариства декабристів, відвідини Великим Кобзарем Брусилівщини тощо. Особливе місце в книзі займає краєзнавче дослідження «В пошуках літописного Здвиженська», де автор, на основі стародруків, архівних та історичних джерел, а також даних археологічних розкопок і краєзнавчих розвідок, вказує на місцезнаходження літописного града Київської Русі — Здвиженська.

Багата історія завжди залишає по собі багату культурну спадщину. І це не тільки пам’ятні чи знакові події, але й видатні особистості, які відіграли визначну роль у розвитку краю. Саме тому третю частину книги автор присвятив вивченню походження найбільш знаних родів власників поселень Брусилівщини, хто представляв еліту суспільства та мав політичну владу над соціальними інститутами й окремими людьми впродовж конкретного історичного періоду.

Впевнений, що книжка «Старожитності Здвижень-краю» матиме успіх у читачів, бо в повній мірі відповідає мудрому вислову видатного іспанського новеліста, драматурга і поета Мігеля де Сервантеса: «Історія — скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього». Бажаю їй щасливого плавання серед безкраїх читацьких морів сучасної літературної України.

Микола Володимирович Луків
поет, заслужений діяч мистецтв України,
академік Української екологічної академії наук,
головний редактор журналу «Дніпро»

Зміст

Переднє слово……………………………………………………………………………………… 7

Від автора……………………………………………………………………………………………. 9

ЧАСТИНА ПЕРША. У ПОШУКАХ ЛІТОПИСНОГО ЗДВИЖЕНСЬКА ……..11

Міста давньої Русі……………………………………………………………………………… 16

Крізь призму століть………………………………………………………………………….. 21

На лівому березі Здвижень-ріки…………………………………………………………. 29

Дорогою до давнього Здвиженська……………………………………………………. 35

За три версти від істини……………………………………………………………………… 47

Здвиженськ……………………………………………………………………………………….. 52

Замість епілогу…………………………………………………………………………………… 61

ЧАСТИНА ДРУГА. ВІДЛУННЯ СИВОЇ ДАВНИНИ………………………….. 67

Брусилівщина……………………………………………………………………………………. 70

З глибини віків………………………………………………………………………………….. 74

Археологічні пам’ятки Здвижень-краю…………………………………………. 74

Змієві вали та Держава Слов’ян……………………………………………………. 84

Держава Деревлян і Держава Полян……………………………………………… 87

Княжа доба…………………………………………………………………………………. 90

Скарби віків………………………………………………………………………………… 95

Після монголо-татарських погромів (XIII—XIV ст.)…………………………. 100

У складі Литовсько-Руської держави (XV ст.)………………………………….. 104

Суспільно-політичне становище………………………………………………… 104

Поселення та землеволодіння…………………………………………………….. 105

Побут, промисли та культура…………………………………………………….. 113

В умовах «наступу» унії (XVI ст.)…………………………………………………….. 117

Суспільно-політичне становище………………………………………………… 117

Поселення та землеволодіння…………………………………………………….. 120

Побут, промисли та культура…………………………………………………….. 135

Козацький край (XVII ст.)……………………………………………………………….. 140

Суспільно-політичне становище………………………………………………… 140

Поселення та землеволодіння…………………………………………………….. 146

Брусилівська волость…………………………………………………………….. 148

Рожівська волость………………………………………………………………… 160

Бишівська волость………………………………………………………………… 162

Ходорківська волость……………………………………………………………. 163

Промисли, культура та побут…………………………………………………….. 167

У вирі Гайдамаччини (XVIII ст.)……………………………………………………… 173

Суспільно-політичне становище………………………………………………… 173

Поселення та землеволодіння…………………………………………………….. 178

Брусилівська волость…………………………………………………………….. 180

Рожівська волость………………………………………………………………… 200

Бишівська волость………………………………………………………………… 203

Ходорківська волость……………………………………………………………. 203

Промисли, культура та побут…………………………………………………….. 209

Під владою царської Росії (XIX ст.)………………………………………………….. 220

Суспільно-політичне становище………………………………………………… 220

Поселення та землеволодіння…………………………………………………….. 226

Брусилівська волость…………………………………………………………….. 228

Водотийська волость……………………………………………………………. 283

Бишівська волость………………………………………………………………… 318

Ходорківська волость……………………………………………………………. 320

Корнинська волость………………………………………………………………. 329

Промисли, культура та побут…………………………………………………….. 334

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ГЕНЕАЛОГІЯ ВЛАСНИКІВ ПОСЕЛЕНЬ ЗДВИЖЕНЬ-КРАЮ    351

Брусилівські маєтності…………………………………………. 354

Кисілі-Брусиловські………………………………………………………………….. 354

Бутовичі…………………………………………………………………………………… 364

Голуби……………………………………………………………………………………… 370

Ханенки……………………………………………………………………………………. 375

Сущанські-Проскури…………………………………………………………………. 380

Палії………………………………………………………………………………………… 385

Ольшанські………………………………………………………………………………. 390

Чацькі………………………………………………………………………………………. 392

Синельникови…………………………………………………………………………… 398

Шорнелі…………………………………………………………………………………… 403

Четиркіни…………………………………………………………………………………. 405

Рожівські й Містечківські маєтності………………………………………… 407

Лози (Лозки)……………………………………………………………………………… 407

Цетнери……………………………………………………………………………………. 411

Гедройци………………………………………………………………………………….. 414

Шлейфери………………………………………………………………………………… 415

Бишівські маєтності……………………………………………………………………. 419

Харленські (Харлінські, Харлецькі)……………………………………………. 419

Ходорківські маєтності……………………………………………………………….. 424

Тиші-Биковські…………………………………………………………………………. 424

Єрличі……………………………………………………………………………………… 429

Расцішевські……………………………………………………………………………… 436

Коростишівські маєтності………………………………………………………………… 441

Олізари-Волчкевичі (Волчковичі)………………………………………………. 441

Зміст………………………………………………………………………………………………… 449

Рецензія

Замовити книгу